esta-advies.be

Eric Severyns Technisch Advies

Dankzij meer dan 15 jaar ervaring in industriele luchtbehandelingsinstallaties in cleanrooms en een ruime ervaring in residentiele installaties voor verwarming, sanitair en elektriciteit, is ESTA bijzonder goed geplaatst om U bij te staan in het vastleggen van de technieken van uw nieuwbouw of verbouwing.

Advies

EPB verslaggeving

  • De architect legt de EPB eisen op aan de bouwheer.
  • De verslaggever stuurt een startverklaring in voor de aanvang van de werken en levert een verslag in bij het VEA na beeindiging.

EPB advies

Voor aanvang van de bouwwerken wordt het bouwproject volledig in de EPB software ingevoerd. Het E-peil en K-peil worden berekend. Met de bouwheer wordt het resultaat besproken en het bouwproject wordt eventueel bijgestuurd voordat het van start gaat. Isolatie, verluchting en installaties worden perfect afgestemd op de verwachting van de bouwheer zodat het optimale E- en K-peil, afgestemd op gebruik en budget bereikt worden.

Advies technieken

Advies aan bouwers en verbouwers ivm energie, CV, verluchting, electrische installatie.

Met de bouwheer worden de verschillende technieken besproken en de verschillende mogelijkheden getoetst met de noden en wensen van de klant. Hierbij komen uiteraard ook de "nieuwe" technieken (zonne-energie, warmtepompen, houtvergassers, ...) aan bod. Aangezien het advies niet gekoppeld is aan de uiteindelijke verkoop van een installatie zal het objectief zijn en zullen alle systemen neutraal naast elkaar vergeleken kunnen worden, wat uiteraard niet het geval is bij informatie die van een installateur bekomen wordt.

Isolatiedeskundige

In het kader van het streven naar de beste isolatie-oplossingen voor renovatie en nieuwbouw, behaalden we onlangs, als één van de eersten, de officiële erkenning als isolatiedeskundige. Al te vaak leiden goed bedoelde isolatiewerken tot problemen achteraf.

Vooral bij isolatie van bestaande gebouwen is de keuze van isolatiematerialen, dampschermen en isolatiesystemen niet evident en levert de bijstand van een isolatiedeskundige een niet te onderschatten meerwaarde. Niet in de laatste plaats biedt de kennis van alle bestaande premies en subsidies een mogelijkheid om met een zeer kleine investering een duurzame isolatie met belangrijke energiebesparing en zonder bijkomende condensatieproblemen te bekomen.

Ook bij nieuwbouwprojecten, in combinatie met EPB advies, is de kennis van alle mogelijke isolatiemethodes met voor- en nadelen een goede basis om in samenspraak met de bouwheer tot een project te komen dat volledig aan de verwachtingen voldoet.